Çek ile İlgili Kavramlar

2009-10-30 20:48:00
Çek yasa gereği emre yazılı senetlerden
sayıldığından bir çekin nama düzenlenmesi için sadece
lehdarın belirtilmesi (adı, soyadı, tüzel kişi ise ticaret
unvanı) yeterli değildir. Belirli bir kimse lehine olan çekin
“emre” olmadığının da ayrıca belirtilmesi gerekir. Örneğin
Mehmet Kiremitçiye ödeyiniz (emre yazılı değildir) gibi. Bu
kabil çek ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir. Bu
devir alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur.
Temlik beyanı “İşbu çekten doğan alacağımı ………..’ye
temlik ettim” şeklinde olacağı gibi, temlik beyanı ayrı bir kağıda da yazılabilir ancak, bu
durumda çekin teslimi de gerekir.

237
0
0
Yorum Yaz