Çek Senet Programlarının Ortak Özellikleri

2009-10-30 20:58:00
Müşteri çek ve senetleri için iki türlü işlem söz konusudur. Müşteri çek ve senetleri
alındığında giriş kaydı yapılır. Giriş kaydında her çek veya senet için bir kart program
tarafından düzenlenir.
Çek senet programı cari programı ile birlikte kullanılır. Alınan çek veya senetler
verenin cari hesabına program tarafından işlenir.
Bilgisayarda kayıtlı olan müşteri çek veya senetleri tahsil edildiğinde, ciro edildiğinde,
listelerden seçilir, çıkış kaydı yapılır. Girişte yazılan bilgiler tekrar yazılmaz.
Firma çek ve senetleri firma tarafından düzenlendiği için, giriş kaydı söz konusu
değildir. Çıkış kaydı yapılır. Çıkış kaydı yapılan çek veya senet ödendiğinde, listelerden
seçilerek ödeme kaydı yapılır.

265
0
0
Yorum Yaz